Als je besloten hebt dat je gitaarlessen wil gaan volgen, wordt een lesovereenkomst getekend waarvan hieronder een beknopte versie te lezen is.

Uiteraard wordt voor het tekenen het contract samen doorgenomen en krijg je tijd om alles rustig door te lezen en vragen te stellen.

 

……….

 

De muzieklessen worden wekelijks gegeven.                 

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één cursusjaar ingaande op de datum van de 1e les. 

Elke les heeft een duur van 30 minuten.

Een cursusjaar bestaat uit  40  lessen.

De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het onderwijs in de Gemeente Haarlemmermeer. 

Indien de leerling(e) één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd.

 Bij verzuim van de leerling(e) wegens ziekte dienen de eerste vier verzuimde lessen doorbetaald te worden, daarna is geen lesgeld meer verschuldigd.

Bij verzuim van de leraar wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de

verzuimperioden tenminste 4 lessen te worden doorbetaald. Na 4 verzuimde lessen tijdens een aaneengesloten verzuimperioden is geen lesgeld meer verschuldigd.

De doorbetaalde lessen worden door de leraar in overleg met de leerling ingehaald.

Indien de leraar niet in staat is deze afspraak na te komen, verplicht deze

zich tot het restitueren van het vooruit betaalde lesgeld voor de verzuimde lessen. 

Indien tijdens de afgesproken lesperiode door de leerling wordt aangegeven de lessen te willen stoppen, geldt een opzegtermijn van één maand.

Niet genoten lessen welke in deze maand vallen worden niet gerestitueerd.